۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه، در این کمیته که با حضور مدیر شبکه و مسئولین واحد های ستادی برگزار شد ابتدا مدیر شبکه با اشاره به شعار هفته سلامت با عنوان "پوشش همگانی بهداشت" گفت: پوشش همگانی بهداشت متضمن این نکته است که تمامی افراد بتوانند در هر زمان و مکانی که به خدمات بهداشتی با کیفیت نیاز داشته باشند بدون بار مالی به آن دسترسی داشته باشند. وی همچنین افزود: برپایی ایستگاه سلامت در شهر ارزوئیه و انجام خدمات رایگان چون اندازه گیری فشار خون، قند خون، محاسبه BMI یکی از مهمترین برنامه های هفته سلامت است همچنین سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه از دیگر برنامه های مهم هفته سلامت می باشد. در ادامه مسئولین واحدهای ستادی برنامه های پیشنهادی خود را بیان کردند.