۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

کارکنان واحد:

آقای رضا امانی

1-آموزش مستمر به بيماران، پرسنل و مراجعين در مورد كليه برنامه هاي بهداشتي

-2 شركت فعال در كميته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه

-3 نظارت بر كنترل سالم بودن آب مصرفي بيمارستان از نظر ميكروبي و شيميايي و كلر باقيمانده

-4 نظارت و كنترل بر نحوه جمع آوري، انتقال، نگهداري و دفع صحيح زباله

-5 نظارت بر وضعيت بهداشتي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان از قبيل توري پنجره ها، كپسول اطفاء حريق و...

-6 برنامه ريزي و نظارت بر برنامه شتسشو نظافت صحيح كليه قسمتها و بخش هاي بيمارستان

-7 نظارت بر وضعيت بهداشت آشپزخانه و تهيه و توزيع مواد غذايي

-8 شركت در سمينارها، جلسات آموزشي، بازآموزي و كلاس هاي آموزشي جهت بالا بردن سطح اطلاعات و انتقال به بيماران

-9 برنامه ريزي و تلاش در جهت ارتقاء شاخصهاي اعلام شده بهداشت محيط بيمارستان شامل آب، فاضلاب، مواد زائد جامد

آشپزخانه و رخشتشويخانه

-10 نظارت بر مراكز فروش مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي بهداشتي در محدوده بيمارستان بوفه، فروشگاه و...

-11 حفظ و ارتقاء جايگاه بيمارستان در شبكه بهداشتي كشور

-12 هماهنگي با مسئولين بخشهاي مختلف بيمارستان و راهنمايي جهت رفع اشكالات بهداشتي

-13 ثبت فعاليت هاي روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهانه فعاليت ها و ارسال به مراكز بهداشت به همراه فرم آمار

 14-ابلاغ و اجرا و نظارت بر اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محيط

-15 همكاري در برنامه ريزي و پايش برنامه بهداشت محيط با مسئولين مربوطه

-16 همكاري با ادارات و موسسات مختلفي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند

-17 مطالعه پيرامون به كار بردن روش هاي جديد عملياتي به منظور بازده و كارآيي

-18 آموزش بهداشت شامل نيازسنجي، برگزاري كلاس، تهيه پملفت، پوستر، جزوه آموزشي، نمايش فيلم و...

-19 كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به كارگيري روش هاي مناسب

-20 نظارت و كنترل بر سيستم دفع فاضلاب بيمارستان

-21 برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و نگهداري از مواد شوينده و ضدعفوني كننده

-22 برنامه ريزي و نظارت بر امر ضدعفوني و استريليزاسيون وسايل و محيط