۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

ناظر پایگاههای 115 این شهرستان جناب آقای امیری و مسئول منطقه جناب آقای روح الله خادمی پور می باشد

این شهرستان دارای 5 واحد پایگاهی 115 می باشد که عبارتند از:

1- پایگاه 115 شهرستان که در  ورودی شهرستان قرار دارد  مسئول پایگاه جناب  آقای  مسعود   موسی پور می باشد و پرسنل این مرکز

1-آقای روح الله خادمی ، مدرک کاردان فوریتهای پزشکی                 2- آقای مسعود موسی پور ، مدرک کاردان فوریتهای پزشکی

3-آقای امین مرادی ، مدرک کارشناس پرستاری                           4-آقای احمد زینلی ، مدرک کارشناس پرستاری

5-آقای عماد خوبیاری، مدرک کاردان فوریتهای پزشکی                  6-آقای سعید بختیاری، مدرک کارشناس پرستاری

 

2- پایگاه 115 بخش دولت آّباد که در فاصله 25 کیلومتر و در شرق  شهرستان قرار دارد  مسئول پایگاه جناب  آقای صادق اسکندرزاده می باشد و پرسنل این مرکز :

1-آقای صادق اسکندر زاده ، مدرک کارشناس پرستاری                  2- آقای مسلم اسکندری ، مدرک کارشناس فوریتهای پزشکی

3-آقای علی کریمی ، کارشناس فوریتهای پزشکی                 4-آقای مسعود شاهی مریدی ، مدرک کارشناس فوریتهای پزشکی

5-آقای ایوب بهرام نژاد، مدرک کاردان فوریتهای پزشکی            6-آقای علی نیک پایه، مدرک کارشناس پرستاری

 

3- پایگاه 115 بخش دهسرد که در فاصله 40 کیلومتر و در شمال شرق  شهرستان قرار دارد  مسئول پایگاه جناب  آقای محمد علی صانعی می باشد و پرسنل این مرکز :

1-آقای محمد علی صانعی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                 2- آقای عباس شمس الدینی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی 

3-آقای عرفان کرمی ، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                       4-آقای امید سالاری ، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی 

5-آقای ارسلان سلطانی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                     6-آقای محسن سلطانی، مدرک کارشناس پرستار

 

4- پایگاه 115 بخش صوغان  که در فاصله 60 کیلومتر و در  شرق  شهرستان قرار دارد  مسئول پایگاه جناب  آقای اکبر رفیعی پور می باشد و پرسنل این مرکز :

1-آقای اکبر رفیعی پور، مدرک تکنیسین امداد و سوانح                                2- آقای محمد امین کریمی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی 

3-آقای محمود اشرف زاده ، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                      4-آقای میثم خدابخشی ، مدرک تکنیسین امداد و سوانح 

5-آقای علی اکبر ابراهیمی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                     6-آقای رسول کاکوئی، تکنیسین بیهوشی

 

5- پایگاه 115 بخش وکیل آباد  که در فاصله 25 کیلومتر و در  جنوب  شهرستان قرار دارد  مسئول پایگاه جناب  آقای مهدی شمسی  می باشد و پرسنل این مرکز :

1-آقای مهدی شمسی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                               2- آقای احسان نجفی، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی 

3-آقای امین خجسته  ، مدرک تکنیسین فوریتهای پزشکی                                4-آقای علی محمد بیانک ، مدرک تکنیسین امداد و سوانح 

5-آقای مجتبی امیری، مدرک کارشناس پرستار                                             6-آقای ایمان رسولی، مدرک کارشناس پرستار

7-آقای سعید بختیاری ،مدرک کارشناس پرستار                                            8-آقای مسلم اسکندری، مدرک کارشناس پرستار