۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم

 

به منظور اجرای طرح یکسان سازی روپوش پزشکی جهت اساتید و دانشجویانی که واجد شرایط دریافت روپوش می باشند

( با توجه به رشته تحصیلی و سال ورود ) ، لطفا  از طریق لینک های ذیل برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایید. 

 

 

محل تحویل روپوش ها : کلیه مراکز آموزشی درمانی

 

 ثبت درخواست روپوش اساتید

( اساتید محترم لطفا جهت مشاهده فرم درخواست روپوش طبق  راهنمای ذیل عمل نمایید)

 

 

 

 

   ثبت درخواست روپوش دانشجویان 

 همراه داشتن کارت دانشجویی جهت دریافت روپوش الزامی است

( دانشجویان محترم لطفا جهت مشاهده فرم درخواست روپوش طبق  راهنمای ذیل عمل نمایید)