۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان   تعداد بازدید : 414

 

یازدهمین کنگره لیزردرپزشکی انجمن پزشکی لیزری ایران - انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

فراخوان يازدهمين کنگره سالیانه انجمن علمي پزشکي ليزري ايران 8-6 دي ماه 1396

تا ریخ برگزاری : ششم تا هشتم دیماه 1396

مهلت ارسال مقالات:96/09/01