۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

کارگاه آموزش تئوری و عملی تکنیک تخصصی Western Blot

زمان: سه شنبه 7 آذرماه و پنج شنبه 9 آذرماه