۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ آذر   تعداد بازدید : 425

 

برگزارکننده: مرکز تحقیقات تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

زمان برگزاری: 26 الی 29 بهمن 1395 

مکان برگزاری: شیراز، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز