۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تاريخ چهارشنبه ٣٠ آبان ماه ١٣٩٧ ساعت ١٤ الي ١٦ عصر كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيشرفته را در محل سالن كنفرانس ابن سينا بيمارستان شهيد باهنر كرمان و با تدريس خانم دكتر شيرين سلاجقه (متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، فلوشيپ بيهوشي در جراحي هاي قلب و عروق) برگزار كرد.

اين كارگاه كه با استقبال پرشور دانشجويان، حضور ديگر اساتيد محترم گروه بيهوشي و نتايج مطلوب آن برگزار گرديد، دومين كارگاه از سري كارگاه هاي علمي ، آموزشي و تخصصي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان پس از تأسيس و شروع فعاليت بود. و در نهايت گواهي معتبر شركت در كارگاه نيز به افراد شركت كننده در كارگاه اعطا خواهد شد.