۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

حضور جانشين رييس دانشگاه علوم پزشكى

در بازديد از غرفه انتقال خون در نمايشگاه فناورى هاى نوين در روابط عمومى