۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  94 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز های 29 و 30 بهمن ماه در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشجویان سمینار های خود را در حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی شامل هماتولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، ژنتیک، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی ارائه نمودند. در پایان این مراسم، از اساتید محترم راهنمای سمینارهای دانشجویان تقدیر بعمل آمد.