۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 عکس های کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته که در تاریخ 8 خرداد در تالار ابن سینا (بیمارستان باهنر) جهت دانشجویان هوشبری برگزار شد به شرح ذیل می باشد:.