۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

مرکز توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی در نظر دارد در ترم جاری برنامه توانمندسازی شناختی اعضا محترم هیئت علمی و کارمندان محترم دانشکده  فوق را جهت بهبود کیفیت شغلی و زندگی برگزار نماید.

بدین وسیله برنامه کارگاه های فوق که شامل 9 کارگاه با عناوین ذیل می باشند:

 

عنوان تاریخ ساعت برگزاری محل برگزاری استاد برگزار کننده
1-آشناسازی و (pre test) 7/5 12:30-14 کلاس D4 دکتر بهرام نژاد ، دکتر نخعی 
2-توانایی برقراری ارتباط موثر بادیگران 7/19 12:30-14    
3-توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه 8/3 12:30-14    
4-توانایی رویارویی با استرس 8/17 12:30-14    
5-توانایی ابراز وجود(جرات ورزی) 9/1 12:30-14    
6-مدیریت هیجانات منفی 9/22 12:30-14    
7-توانایی حل مسئله 10/6 12:30-14    
8-توانایی تصمیم گیری 10/20   12:30-14    
9-توانایی تفکر نقادانه                11/2 12:30-14