۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

 

اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی:

ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در  آزمایشگاه های بالینی بیمارستانها و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند ... ادامه مطالب

 

سخن مدیر گروه:

با توجه به پیشرفت علوم در تمامی شاخه های مربوطه، علوم آزمایشگاهی هم از این قاعده مستثنی نیست. پیشرفت در زمینه وسایل آزمایشگاهی پیچیده و کامپیوتری و نیز به کارگیری روش های مولکولی، این نیاز را می طلبد که... ادامه مطالب

 

برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 93 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز ه...
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین