۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

 

اهمیت رشته علوم آزمایشگاهی:

ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در  آزمایشگاه های بالینی بیمارستانها و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند ... ادامه مطالب

 

سخن مدیر گروه:

با توجه به پیشرفت علوم در تمامی شاخه های مربوطه، علوم آزمایشگاهی هم از این قاعده مستثنی نیست. پیشرفت در زمینه وسایل آزمایشگاهی پیچیده و کامپیوتری و نیز به کارگیری روش های مولکولی، این نیاز را می طلبد که... ادامه مطالب