۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

۶۲ انجمن کتابخوانی در استان کرمان فعال است
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير
۶۲ انجمن کتابخوانی در استان کرمان فعال است
۶۲ انجمن کتابخوانی در استان کرمان فعال است
کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير
کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری با حضور اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند 1397 توسط معاونت پژوهشی دانشکده برگزار گردید.
کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سی و یکمین  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب