۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

شرکت در استارت آپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
شرکت دبیر انجمن علمی جناب آقای دکتر علی درخشانی در سومین استارت آپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
شرکت در استارت آپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
برگزاری دو کارگاه در نیمه دوم سال جاری
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
کارگاه های آشنایی با نرم افزار مندلی و طراحی پرایمر در دیماه سال جاری برگزار می گردد.
برگزاری دو کارگاه در نیمه دوم سال جاری
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اواخر خرداد ماه سال 97 انجام شد.
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان نام نویسی کاندیدای اعضای شورای مرکزی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
فراخوان نام نویسی کاندیدای اعضای شورای مرکزی در اردیبهشت ماه سال 97 در همه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام گردید.
فراخوان نام نویسی کاندیدای اعضای شورای مرکزی
تاسیس انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
تاسیس انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اردیبهشت 97 به درخواست تعدادی از دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پیراپزشکی ایجاد گردید.
تاسیس انجمن علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی