۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

ششمین کنگره بین ‌المللی مراقبت‌ های ویژه ایران
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
١٩ تا ۲۱ دی ماه ١٣٩٧ ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، سالن همايش هاي بين المللي رازي
ششمین کنگره بین ‌المللی مراقبت‌ های ویژه ایران
انجمن علمی دانشجويي هوشبري كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيش...
۱۳۹۷ دوشنبه ۵ آذر
انجمن علمی دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تاريخ چهارشنبه ٣٠ آبان ماه ١٣٩٧ ساعت ١٤ الي ١٦ عصر كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيشرفته را برگزار كرد.
انجمن علمی دانشجويي هوشبري كارگاه علمي ، آموزشي شناخت نوار قلب و انواع آريتمي هاي قلبي مقدماتي و پيشرفته را برگزار كرد.
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته شناخت نوار قلب و انواع آریتمی های قلبی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی
۱۳۹۷ دوشنبه ۵ آذر
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی
کارگاه مقدماتی و پیشرفته احیاء قلبی ریوی