۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

                             

 

                      

دکتر علیرضا فارسی نژاد
 رشته تحصیلی      : هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

درجه علمی           : دکترای تخصصی

 مرتبه علمی          :  استادیار
 شماه داخلی         : 5374 
 شماره مستقیم     : 31325374 - 034 
 فکس                     : 
31325375
 پست الکترونیک     : afarsinejad@kmu.ac.ir

رزومه (CV)             :  دریافت فایل