۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

                                       

دکتر هوشنگ امیردوماری
رشته تحصیلی       : فیزیک MRI

درجه علمی           : دکترای تخصصی، فوق دکترا در Neuroimaging

مرتبه علمی              : استادیار

شماره داخلی         : 5380

شماره مستقیم       : 31325380-0343

پست الکترونیک     : H.amiri@kmu.ac.ir

رزومه (CV)           : دریافت فایل