۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


حمیده فتحی

 سمت                : کارشناس اداره آموزش (کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و رادیولوژی)

 شماره داخلی   :5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034

 
   
  پیام قطبی   
 

 سمت          : کارشناس خدمات دانشجویی

(کارشناس امور دانشجویی دانشکده

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی) 

 شماره داخلی   : 5371

 شماره مستقیم :  31325371 - 034

 

 

 

 مریم نعمتی  

 
 سمت                :  مسول تحصیلات تکمیلی

 شماره داخلی    :
5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : nemati_m22@yahoo.com

 


 مریم جعفری

 سمت                : کارشناس اداره آموزش   

(کارشناس امورآموزشی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی و هوشبری)


 شماره داخلی    : 5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : vv.1360@yahoo.comr

 

  

 نغمه ابوالحسنی

 سمت                : کارشناس اداره آموزش   

(کارشناس امور آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 

و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی)

 شماره داخلی    :
5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034

 پست الکترونیک : 

abolhasani.n.2014@yahoo.com

 

  


 ربابه میرزایی

 سمت                : کاردان اداره آموزش  

(مسئول تایپ و بایگانی اداره آموزش) 

 شماره داخلی    :
5371

 شماره مستقیم : 31325371 - 034