۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد

                 

 

دکترمهدی زمانلو 
درجه علمی          :فیزیوتراپی
مرتبه علمی              : استادیار
شماه داخلی             : 5382
شماره مستقیم         : 
31325382 - 034
پست الکترونیک     : m.zamanlou@kmu.ac.ir

شرح وظایف           : دریافت فایل