۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند

                 

 

دکترمهدی زمانلو 
درجه علمی       :فیزیوتراپی
مرتبه علمی       : استادیار
شماه داخلی      : 5382
شماره مستقیم   : 31325382 - 034
پست الکترونیک : m.zamanlou@kmu.ac.ir

رزومه(CV)          : دریافت فایل