۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر

 

 

  آدرس : کرمان-نرسیده به میدان هفت باغ،پردیزه افضلی پور- بلوک D

 

 

  تلفن : 31325374-034

 

 

  فاکس : 31325375-034

 

 

  پست الکترونیک : paramedicalschool@kmu.ac.ir