۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

 

حدیثه علیمرادی
درجه علمی       : کارشناس  رادیولوژی
مرتبه علمی      : کارشناس
شماه داخلی     : 5378
شماره مستقیم : 31325378 - 034
پست الکترونیک : h.alimoradi96@gmail.com