۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم97- 96

 

 

انتخاب واحد اینترنتی : سه شنبه 10 بهمن تا جمعه 13 بهمن

شروع کلاس ها :  شنبه 14 بهمن

حذف و اضافه : شنبه و یکشنبه 12 و 13 اسفند

حذف تکدرس : شنبه و یک شنبه 29 و 30 اردیبهشت 97

امتحانات میان ترم :  شنبه 97/1/25 تا چهارشنبه 97/2/26

پایان کلاس ها :  پنج شنبه 31 خرداد 97

امتحانات پایان ترم :   جمعه  97/4/1 تا پنج شنبه 97/4/22