۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن

 

 

 

 

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

دریافت فایل

آیین نامه اجرایی تعیین اساتید راهنما و مشاوره پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی

 

دریافت فایل

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 

 

دریافت فایل

آیین نامه حمایت از پایان نامه ها

 

دریافت فایل

آیین نامه آموزی کارشناسی ارشد خون شناسی 

 

دریافت فایل

شیوه دفاع از پایان نامه 

 

دریافت فایل

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی

 

دریافت فایل

دانلود سرفصل دروس خون شناسی

 

دریافت فایل