۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور

-آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

                                                                                                                            

 

-آیین نامه آموشی دوره های کاردانی و ...        

                                                                          

 

-آیین نامه اجرایی تعیین اساتید راهنما و مشاوره پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی         

                                                                                                                                                

 

-آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر        

                                                                                                                                            

 

-آیین نامه حمایت از پایان نامه ها         

                                                           

 

-آیین نامه آموزی کارشناسی ارشد خون شناسی         

 

-شیوه دفاع از پایان نامه 

 

- آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی

 

- دانلود سرفصل دروس خو ن شناسی