۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

 

 

 

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

دریافت فایل

آیین نامه اجرایی تعیین اساتید راهنما و مشاوره پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی

دریافت فایل

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 

دریافت فایل

آیین نامه حمایت از پایان نامه ها

دریافت فایل

شیوه دفاع از پایان نامه 

دریافت فایل