۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

PDF فایل

 

فایل مقاله

موضوع

تاریخ

ارائه دهنده

ردیف

ppt

مقاله

Assessment of immature platelet fraction and immature reticulocyte fraction as predictors of engraftment after hematopoietic stem cell transplantation

 

1/10/1397

مریم کتوئی زاده

1

ppt

مقاله

The human major histocompatibility complex and childhood leukemia: An etiological hypothesis based on molecular mimicry

 

24/9/1397

مهدی کهنسال

2

ppt

مقاله

Role of Extracellular Vesicles in Hematological Malignancies

 

17/9/1397

زهرا شاکری

3

ppt

----

Liposome: A Novel Drug Delivery Sytem

 

10/9/1397

مهسا رهگشای

4

ppt

----

Pharmacokinetics: A step towards personalized medicine

 

19/8/1397

مهلا ستارزاده

5

ppt

----

Blood cells microparticles

 

12/8/1397

مهلا لشکری

6

----

مقاله

Application of biomaterials in in corneal wound healing

 

5/8/1397

فاطمه جمشیدی

7

ppt

----

 Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy in

Hematology

 

28/7/1397

شهرزاد ذهتاب

8

ppt

----

The role of chemokines in leukemia

 

21/7/1397

مرضیه متقی

9

ppt

----

The role of platelets in the physiology and pathology of autoimmune disorders

 

14/7/1397

زهرا برزنگ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی

نیمسال دوم 97-96

 

                

فایلPPT

فایل مقاله

موضوع

تاریخ

ارائه دهنده

ردیف

ppt

مقاله

The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasma and acute leukemia

 

1397/02/29

مهدی کهنسال 

 

1

 

ppt

مقاله

Automation In Heamatology

 

1397/02/22

 

مریم کتویی زاده 

 

2

 

ppt

مقاله

Reclassifying myelodys plastic syndromes : what's where in the new WHO and why

 

 

1397/02/15

 

فاطمه جمشیدی

 

3

ppt

مقاله

Platelet lysate induces chondrogenic diffrerentiation of umbilical cord-derived mesenchymal stem cell

 

 

1397/02/08

 

نیلوفر پیله وری

 

4

ppt

مقاله

transfusion and apheresis science

 

1397/02/01

 

 

زهرا شاکری 

 

 

5

 

 

 

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی

نیمسال اول97-96

 

                

فایلPPT

فایل مقاله

موضوع

تاریخ

ارائه دهنده

ردیف

ppt

مقاله

Evaluating of OCT-4 and NANOG was differentially regulated by a new
derivative indole in leukemia cell line

 

1396/11/28

رضا مهدوی

 

1

 

ppt

مقاله

CRISPR-Cas9: a promising tool for gene editing on induced pluripotent stem cells

 

1396/9/5

 

مهسا رهگشای

 

2

 

ppt

مقاله

Neoplastic "Black Ops": Cancer's Subversive Tactics in Overcoming Host Defenses

 

 

1396/8/28

 

مرضیه متقی

 

3

ppt

مقاله

Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and osteoarthritis: a review

 

 

1396/8/14

 

زهرا برزنگ

 

5

ppt

مقاله

Engineered T cells: The promise and challenges for cancer immunotherapy

 

1396/8/9

 

 

 

شهرزاد ذهتاب

 

6

ppt

مقاله

Pharmacogenetics of childhood acute lymphoblastic leukemia

 

1396/8/2

 

مهلا ستارزاده

 

7

ppt

مقاله

 

Microaray and its applications

 

1396/7/25

 

مهلا لشکری

 

 

8

 

 

 

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی

نیمسال دوم96-95

 

فایلPPT

فایل مقاله

موضوع

تاریخ

ارائه دهنده

ردیف

ppt

مقاله

Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN

 

1396/3/22

رضا مهدوی

1

ppt

مقاله

artificial blood substitutes_ first steps on the long route to clinical utility

 

1396/3/16

مهلا ستارزاده

2

---

مقاله

Anti angiogenesis in haematological

 

1396/3/10

مرضیه متقی

3

ppt

مقاله

leukemic stem cells: identification and clinical application

 

1396/3/1

مهلا لشکری

 

4

ppt

مقاله

induced pluripotent stem cells: origins, applications, and future perspectives*

 

1396/2/23

شهرزاد ذهتاب

5

ppt

مقاله

Erythrocytosis: the HIF pathway in control

 

1396/2/18

زهرا برزنگ

6

ppt

مقاله

milestones of hematopoietic stem cell transplantation from first human studies to current developments

 

1396/2/2

مهسا رهگشای

7

 

 

برنامه زمانبندی ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی

نیمسال اول 96-95

 

 

فایلPPT

فایل مقاله

موضوع

تاریخ

ارائه دهنده

ردیف

 

 

Overproduction of CXC chemokines CXCL1, CXCL9, CXCL10 and CXCL12 in b-thalassemia major or patients

 

1395/10/10

زهرا موسوی

 

 

1

 

 

Repression of GSK3 restores NK cell cytotoxicity in AML patients

 

1395/04/10

نرگس قاسمی مهر

 

2

 

 

Activation of the aryl hydrocarbon receptor AhR promotes retinoic acid-induced differentiation of myeloblastic leukemia cells by restricting expression of the stem cell transcription factor Oct4

22/9/1396

مریم ثمره صلواتی

 

 

 

3

 

 

miRNA biogenesis: Biological impact in the development of cancer

 

1396/09/13

فاطمه حسین پور

 

4

 

 

ATCC® ANIMAL CELL CULTURE GUIDE

 

1396/8/22

ایمان بلوچی

5

 

 

Transient expression of recombinant ACKR4 (CCRL1) gene, an atypical chemokine receptor in human embryonic kidney(HEK 293) cells

 

15/8/1395

بهار پارسی

 

 

6

 

 

Flow cytometery in clinical pathology

 

8/8/1395

زینت یزدانی

7

 

 

Real Time PCR: Principles and Application

 

1/08/1395

حسین عنانی

8

 

 

 

 

24/7/1395

طاهر اکبری

9

 

 

Fanconi anemia proteins in telomere maintenance

17/7/1396

سعیده غیاثی

10