۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير    تعداد بازدید : 629

 

            

 

خانم صدیقه زابلی
  رشته تحصیلی      : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

  سمت                    :  مسئول کتابخانه

  شماره داخلی       : 5379
 شماره مستقیم      : 31325379 - 034 
  پست الکترونیک     : zsedegheh@yahoo.com

  شرح وظایف          : دریافت فایل