۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

دکتر سعیده پرورش

 

رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی

رتبه علمی: استادیار

مدیرگروه کودکان

 

شرح وظایف:

 

۱. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه 
۲.نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی -پژوهشی گروه
۳.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه

 

رزومه شغلی: CV