۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

                                                                                                     

 

دکتر الهام ملکی

 

رشته تخصصی: فوق تخصص غدد

رتبه علمی: استادیار

معاون آموزشی گروه کودکان

 

شرح وظایف:

 

 

 

رزومه شغلی: CV