۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

     آیین نامه و مقررات ارشد 

 

  آیین نگارش پایان نامه

 

   شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه 

 

   شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال 

 

  شیوه نامه دفاع از پایان نامه ارشد 

 

  آیین پوشش حرفه ای