۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

 

آیین نامه دوره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی 

  آیین نامه دوره دکتری تخصصی پزشکی 

 

  آیین نامه دوره فوق تخصصی

 

  آیین نامه ارتقا دستیاران 

 

  آیین نامه و مقررات فلوشیپ 

 

  آیین نگارش پایان نامه جدید 

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه 

 

  شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال 

 

  شیوه نامه دفاع از پایان نامه دوره دستیاری 

 

  آیین پوشش حرفه ای 

 

  آیین نامه نقل و انتقالات دستیاران