۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد

 

  آیین نامه و مقررات کارشناسی ارشد

 

  آیین نگارش پایان نامه

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

  شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

  شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال

 

  آیین پوشش حرفه ای