۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

 

آیین نامه دوره دکتری تخصصی و پژوهشی

  آیین نامه دکتری تخصصی

 

  آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب سال 92

 

  آیین نامه دکتر ی تخصصی پژوهشی مصوب سال 87

 

  آیین نگارش پایان نامه

 

  شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه پروپوزال

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

شیوه نامه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

 

  آیین نامه دکتری پژوهشی مصوب سال 93

 

آیین نامه همیار آموزشی

 

  آیین پوشش حرفه ای

 

  آیین نامه دستیار ارشد دانشجویان دکتری تخصصی