۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

آیین نامه دوره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی

 

آیین نامه دوره تخصصی پزشکی

 

آیین نامه دوره فوق تخصصی

 

  آیین نامه ارتقا دستیاران

 

آیین نامه و مقررات فلوشیپ

 

آیین نگارش پایان نامه

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

شیوه نامه ثبت موضوع پایان نامه و پروپوزال

 

  شیوه نامه دفاع از پایان نامه دوره دستیاری

 

  آیین پوشش حرفه ای

 

  آیین نامه نقل و انتقالات دستیاران