۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
تشکیل چند کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ آبان
کمیته اقتصاد درمان و تجهیزات پزشکی، کمیته بهبود کیفیت و کنترل عفونت با حضور اعضاء این کمیته ها، 17 آبان ماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
تشکیل چند کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
تشکیل کلاس آموزشی اصول کلی بهداشت محیط در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان
کلاس آموزشی اصول کلی بهداشت محیط توسط کارشناس بهداشت محیط جهت پرسنل خدمات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی 13 آبان ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
تشکیل کلاس آموزشی اصول کلی بهداشت محیط در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان
کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای توسط دکتر صباحی روانپزشک مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی جهت دستیاران و پرسنل بیمارستان، 13 آبان ماه در سالن کنفرانس برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ آبان
کلاس آموزشی ایمنی بیمار توسط زهرا امینی رنجبر سوپروایزر آموزشی جهت پرسنل درمانی 11 آبان ماه در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی
برگزاری کلاس آموزشی ارتباط درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان
کلاس آموزشی ارتباط درمانی توسط دکتر مهین اسلامی شهربابکی رییس بیمارستان شهید بهشتی دهم آبان ماه جهت پرسنل درمانی و دستیاران این مرکز برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی ارتباط درمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری دو کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان
کمیته مرگ و میر و اخلاق پزشکی با حضور اعضاء 10 آبان ماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری دو کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی اخلاق در پژوهش در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ شنبه ۸ آبان
کلاس آموزشی اخلاق در پژوهش توسط دکتر مینا مبشر دکترای حرفه ای MPH و اخلاق پزشکی جهت دستیاران و اینترن ها مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، 6 آبان ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی اخلاق در پژوهش در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری چند کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ دوشنبه ۳ آبان
کمیته اورژانس و تعیین تکلیف بیمار، کمیته بحران و بلایا و همچنین کمیته مدارک پزشکی با حضور اعضاء کمیته سوم آبان ماه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری چند کمیته در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
پیاده روی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲ آبان
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، به مناسبت هفته سلامت روان مراسم پیاده روی ویژه کارکنان این مرکز 29 مهرماه انجام شد.
پیاده روی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی مایعات بدن در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۸ مهر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، کلاس آموزشی مایعات بدن توسط دکتر حکیمه حری ویژه پرسنل آزمایشگاه 27 مهرماه برگزارشد.
برگزاری کلاس آموزشی مایعات بدن در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی