۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
کمیته پیشگیری از سرطان در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
کمیته پیشگیری از سرطان با حضور مهندس شهابی رئیس مرکز بهداشت، مسئول روابط عمومی مجتمع مس، مسئول بیماری های خاص، مسئول آموزش، کارشناسان ستاد مربوطه، در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک تشکیل شد.
کمیته پیشگیری از سرطان در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
کمیته مراقبت بیماری ها در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
کمیته مراقبت بیماری ها با حضور رئیس مرکز بهداشت، مسئول و کارشناسان واحد بیماری ها و مسئول آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان شهربابک در این مرکز تشکیل شد.
کمیته مراقبت بیماری ها در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
نشست خبری طرح ملی فشار خون در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
نشست خبری اجرای طرح ملی فشار خون با حضور اصحاب رسانه، دکتر مرتضی زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان، مهندس شهابی رئیس مرکز بهداشت و کارکنان مرکز بهداشت در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد.
نشست خبری طرح ملی فشار خون در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشار خون در محل شوراهای شهر و روستای شهرستان شهربابک تشکیل شد
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشار خون با حضور شوراهای شهر و روستا، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهربابک در محل شوراهای شهر و روستای این شهرستان تشکیل شد.
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشار خون در محل شوراهای شهر و روستای شهرستان شهربابک تشکیل شد
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشارخون در شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشار خون در شهرستان شهربابک با حضور امام جمعه، دکتر مرتضی زاده، مهندس شهابی رئیس مرکز بهداشت، سعیدی نیا، مهندس میرشکاری در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
کمیته هماهنگی طرح بسیج ملی فشارخون در شهرستان شهربابک برگزار شد
کمیته هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شهرستان شهربابک تشکیل شد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
کمیته هماهنگی اجرای طرح بسیج کنترل فشار خون در بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان شهربابک برگزار شد.
کمیته هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شهرستان شهربابک تشکیل شد
کمیته هماهنگی اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در فرمانداری شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
کمیته هماهنگی اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در شهرستان شهربابک در تاریخ 25 اردیبهشت ماه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
کمیته هماهنگی اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در فرمانداری شهرستان شهربابک برگزار شد
کارگاه آموزشی ارگونومی در بیمارستان ولی عصر شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
کارگاه آموزشی ارگونومی با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای و آموزش بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان شهربابک برگزار شد
کارگاه آموزشی ارگونومی در بیمارستان ولی عصر شهرستان شهربابک برگزار شد
برنامه مراقبت و آموزش جوانان در دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان شهربابک برگزار شد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
برنامه مراقبت و آموزش جوانان، 25 اردیبهشت ماه در دانشکده فنی و حر فه ای شهرستان شهربابک اجرا شد.
برنامه مراقبت و آموزش جوانان در دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان شهربابک برگزار شد
با با هدف اجرای برنامه سلامت ماه رمضان در شهرستان شهربابک برگزار شد؛
نشست جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت شهرستان شهربابک با ادارات مرتبط
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت شهرستان شهربابک با ادارات مرتبط در خصوص اجرای برنامه سلامت ماه رمضان و آموزش متصدیان و دست اندرکاران تهیه و توزیع مواد غذایی در این شهرستان، 20 اردیبهشت ماه برگزار شد.
نشست جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت شهرستان شهربابک با ادارات مرتبط