دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 18330-32333      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر تعداد بازدید : 3991

اخبار و اطلاعیه ها | اطلاعیه دانشکده پزشکی

اطلاعیه دانشکده پزشکی
برگزاری جلسه با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی

* جلسه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه 98/7/21 ساعت 13 الی 15 عصر در سالن صبا دانشکده پزشکی برگزار می گردد*

 

 *جلسه دانشجویان و فراگیران دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز دوشنبه 98/7/22 ساعت 13 الی 15 عصر در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید باهنر برگزار می گردد*