۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

متخصص داخلی شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 16 تا 19 در بیمارستان امام خمینی (ره) رابر حضور دارد.