۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

متخصص اطفال از تاریخ 97/9/20 به طور تمام وقت در بیمارستان امام خمینی (ره) حضور خواهد داشت.