۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

متخصص اطفال روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 تا 12 قبل ازظهر و از ساعت 16 تا 19 بعدازظهر  در بیمارستان امام خمینی (ره) حضور دارد.