۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

بیمارستان رابر 

برنامه کلینیک بیمارستان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان
لیست پزشکان بیمارستان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
لیست پزشکان بیمارستان
لیست پزشکان بیمارستان
نصب و را اندازی HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند
نصب و را اندازی HIS بیمارستان امام خمینی (ره)
نصب و را اندازی  HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)بیمارستان امام خمینی (ره)
حضور متخصص اطفال در بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
از تاریخ 97/9/20متخصص اطفال به طور تمام وقت در بیمارستان امام خمینی (ره) حضور خواهد داشت.
حضور متخصص اطفال در بیمارستان امام خمینی (ره)
حضور متخصص داخلی در بیمارستان امام خمینی
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
متخصص داخلی شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 16 تا 19 عصر در بیمارستان امام خمینی (ره) رابر حضور دارد.
حضور متخصص داخلی در بیمارستان امام خمینی