۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر

بیمارستان رابر 

برنامه کلینیک بیمارستان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
برنامه کلینیک بیمارستان
برنامه کلینیک بیمارستان
لیست پزشکان بیمارستان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند
لیست پزشکان بیمارستان
لیست پزشکان بیمارستان
نصب و را اندازی HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند
نصب و را اندازی HIS بیمارستان امام خمینی (ره)
نصب و را اندازی  HIS (سیستم اطلاعات بیمارستانی)بیمارستان امام خمینی (ره)
حضور متخصص اطفال دو روز در هفته در بیمارستان امام خمینی (ره)
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
متخصص اطفال روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 9 تا 12 قبل ازظهر و از ساعت 16 تا 19 بعدازظهر در بیمارستان امام خمینی (ره) حضور دارد.
حضور متخصص اطفال دو روز در هفته در بیمارستان امام خمینی (ره)
حضور متخصص داخلی در بیمارستان امام خمینی
۱۳۹۶ شنبه ۹ دي
متخصص داخلی شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 16 تا 19 عصر در بیمارستان امام خمینی (ره) رابر حضور دارد.
حضور متخصص داخلی در بیمارستان امام خمینی