۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد

کارگاه یکروزه معرفی نرم افزارهای مشابه یاب متون علمی جهت کنترل پلاجیاریسم در تاریخ ۲۰ مهر ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید و ۳۰ نفر از علاقمندان در این برنامه شرکت نمودند.