۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

اسامی اعضای شورای پژوهشی

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان

سمت

رشته تحصیلی

 

عضو هیئت علمی

آسیب شناسی دهان

خانم دکتر ملوک ترابی

1

عضو هیئت علمی

رادیولوژی دهان،فک و صورت

آقای دکتر محمود افصحی

2

عضو هیئت علمی

بیماری­های دهان

خانم دکتر شهلا کاکویی

3

عضو هیئت علمی

بیماری های دهان

خانم دکتر مریم راد

4

عضو هیئت علمی

بیماری­های دهان

خانم دکتر مریم السادات هاشمی پور

5

عضو هیئت علمی

اطفال

خانم دکتر فاطمه جهانی مقدم

6

عضو هیئت علمی

ترمیمی

خانم دکتر فائزه حمزه

7

عضو هیئت علمی

اطفال

خانم دکتر فاطمه السادات سجادی

8

عضو هیئت علمی

پروتزهای دندانی

آقای دکتر سینا صفری

9

عضو هیئت علمی پژوهشی

ترمیمی و مواد دندانی

آقای دکتر ایمان محمدزاده

10

عضو هیئت علمی

جراحی دهان ،فک و صورت

آقای دکتر موسی محمودی

11

عضو هیئت علمی

ارتودنسی

خانم دکتر مرضیه کریمی افشار

12

عضو هیئت علمی

پریودنتولوژی

آقای دکتر محمد محمدی

13