۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
آدرس: کرمان ـــ میدان کوثرـــ بلوار کوثر ــ جنب تالار کوثر
تلفن و فکس :32126024
پست الکترونیک : kodrc@yahoo.com