۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
سرکار خانم دکتر ترابی    

 

 

سمت:

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دهان و دندان

 

پست الکترونیک:

                                              m_torabi@kmu.ac.ir

تلفن:

              ۰۳۴۳۲۱۲۶۰۲۵

 

رزومه: