۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
کد مجری عنوان وضعیت طرح

۴۷/ع

خانم باهنر

تعیین عوامل موثر در میزان رضایتمندي بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۹۳-۹۴

تصویب شده

۴۸/ع

دکتر یغمایی

ارزیابی تنش وارده به استخوان و پیچ اباتمنت در بریج های با ساپورت دو ایمپلنت بعد از بارگذاری استاتیک و cyclic به روش آنالیز اجزا محدود

تصویب شده

۴۹/ع

دکتر افشاری پور

بررسی اثر کلسی تونین لوکال روی ترمیم دیفکت استخوانی

تصویب شده

۵۰/ع

دکتر عسکری فرد

تعیین اثر شکل سر سوزنهای مختلف در میزان درد حین تزریق اینفیلتراسیون ناحیه ی قدامی بالا

تصویب شده

۵۱/ع

دکتر مدنی

بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا و شاخص های سلامت دهان و دندان در جمعیت ۷۵-۱۵ ساله شهر کرمان

تصویب شده

۵۲/ع

دکتر امینی

بررسی اثر ضد میکروبی ماده ضدعفونی دکونکس ودستگاه UV بر هندپیس های آلوده به استافیلوکوک طلایی, پسودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکنس

تصویب شده

۵۳/ع

دکتر حقانی

تعیین شیوع خطاها و آرتیفکت های پروسسینگ رادیوگرافی دیجیتال در فیلم های پری اپیکال و بایت وینگ در سال ۹۳-۹۴ در شهر کرمان

تصویب شده

۵۴/ع

دکتر امان پور

بررسی ارتباط بین عفونت کاندیدا و تغییرات دیسپلاستیک در لیکن پلان دهانی

تصویب شده

۵۵/ع

دکتر ترابی

ارزیابی کیفیت رندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد بالای ۳۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان(۱۳۹۴)

تصویب شده

۵۶/ع

دکتر شمس الدین

بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر کرمان در مواجهه با آسیب های دندانی در سالتحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

تصویب شده

۵۷/ع

دکتر حقانی

بررسی عوامل موثر در تجویز رادیوگرافی های جدید توسط دندانپزشکان شهر کرمان(۱۳۹۴)

تصویب شده

۵۸/ع

دکتر حری

بررسی اثر خنده براضطراب ودرد حین درمان دندانپزشکی در کودکان ۵ تا۷ ساله مراجعه کننده به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی کرمان

نصویب شده

۵۹/ع

دکتر حری

مقایسه دو مدل متفاوت سر سوزن در ارتباط با میزان درک درد در حین تزریق بی حسی دندان در کودکان

تصویب شده

۶۰/ع

دکتر حری

بررسی ميزان آگاهی و نگرش مربيان ورزشی و ورزشکاران در رابطه با مديريت صدمات ترومای دندانی در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۶۲/ع

دکتر فرخ گیسور

بررسي تغييرات ساختار ميناي دندان هاي شيري پس از درمان ترکیبی با فلوراید موضعی و لیزر Er: YAG

تصویب شده

۶۳/ع

دکتر سجادی

ارزیابی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ازآموزش دندانپزشکی کودکان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۶۴/ع

دکتر نوابی

پایش میزان اضطراب اینترنتی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان در فرآیند استفاده از ژورنالهای الکترونیکی

تصویب شده

۶۵/ع

دکتر شهروان

بررسی هیستوپاتولوژیک داروی جدیدداخل کانال با پایه کورتیکواستروئیدی درمیزان التهاب پری اپیکال در فواصل بین جلسات درمان ریشه در دندانهای گربه

تصویب شده

۶۶/ع

دکتر شجاعی پور

تعیین شیوع رویش نابجای مولراول دائمی وعوامل مرتبط با آن در کودکان ۹-۵ ساله شهر کرمان

تصویب شده

۶۷/ع

دکتر صفری

ارزیابی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آموزش دندانپزشکی پروتز در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۶۸/ع

دکتر سجادی و دکتر ترابی

دیدگاه فارغ التحصیلان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به آموزش دندانپزشکی کودکان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۶۹/ع

دکتر ترابی

ارزیابی کیفیت زندگی بیماران با سرطان دهان وناحیه سر وگردن مراجعه کننده به مرکز انکولوژی شهید صدوقی یزد

تصویب شده

۷۰/ع

دکتر شهروان

بررسی میزان استفاده از وسایل وروش های جدید درمان ریشه توسط دندانپزشکان عمومی انگلیسی در سال ۱۳۹۳ ومقایسه آن با داده های تحقیق مشابه ایران

تصویب شده

۷۱/ع

دکتر شهروان

بررسی مقایسه ای میزان موفقیت بالینی و رادیوگرافی روش درمان پالپ زنده در دندانهای مولر دارای پالپیت برگشت ناپذیر با پالپ جوان ومسن

تصویب شده

۷۲/ع

دکتر یغمایی

بررسی تاثیر عوامل لوتینگ ودرمان های سطحی مختلف بر استحکامباند برشی بین دو نوع استوانه تمام سرامیکCAD/CAM و بلوک زیر کونیا

تصویب شده

۷۳/ع

دکتر فاریابی

بررسی هزینه های مالی بیماران مبتلا به ترومای فک و صورت در بیمارستان باهنر در استان کرمان(۹۳-۹۱)

تصویب شده

۷۵/ع

دکتر امان پور

بررسی آگاهی وعملکرد دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان شهر کرمان از حقوق بیماران

تصویب شده

۷۶/ع

دکتر امان پور

بررسی میزان آگاهی بیماران دانشکده دندانپزشکی وکلینیک های درمانی شهر کرمان نسبت به حقوق بیمار

تصویب شده

۷۷/ع

دکتر شمس الدین

بررسی دیدگاه والدین نسبت به علل پوسیدگی زودهنگام شدید دوران کودکی :یک مطالعه کیفی

تصویب شده

۷۸/ع

دکتر صفری

اثر قطر اباتمنت،نوع سمان وسمان کردن مجدد بر روی گیر رستوریشن های متکی بر ایمپلنت با ایمپلنتهای کوتاه

تصویب شده

۷۹/ع

دکتر محسنی

تعیین ومقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال (CCDوPSP) با رادیوگرافی کانونشنال در تعیین پوسیدگی های پروگزیمالی

تصویب شده

۸۰/ع

دکتر شجاعی پور

بررسی تاثیر کشیدن دندان مولر اول دایمی بر فاکتورهای مرتبط با دندان عقل(مطالعه مقدماتی)

تصویب شده

۸۱/ع

دکتر علم آموز

بررسی شدت دستگاه های لایت کیور مورد استفاده در مطب های خصوصی شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۸۲/ع

دکتر منوچهری

آگاهی دندانپزشکان ایرانی در مورد اخلاق حرفه ای

جاری

۸۳/ع

دکتر سجادی

مقایسه توانایی دانشجویان دندان پزشکی در پاسخ دهی به سوالات MEQ -PMP با MCQ و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

تصویب شده

۸۴/ع

دکتر سجادی

دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم¬ پزشکی کرمان نسبت به آموزش بالینی در بخش¬های مختلف

تصویب شده

۸۵/ع

دکتر امان پور

بررسی دیدگاه بیماران در مورد تعهد حرفه ای (پروفشنالیسم) در دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی کرمان

تصویب شده

۸۶/ع

دکتر ملک محمدی

بررسی نیازهای احساس شده و برآورده نشده سلامت دهان و دندان در جمعیت شهری و حاشیه شهری مشهد و کرمان از طریق مصاحبه تلفنی در سال ۱۳۹۴

 

تصویب شده

۸۷/ع

دکتر کلانتری

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان راجع به مراقبتهای دهان و دندان در بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۸۸/ع

دکتر چمنی

بررسی خصوصیات کلینیکی بیماران Trigeminal neuralgia و وضعیت اضطراب و افسردگی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دردهای دهان، سر و صورت دانشکده دندانپزشکی کرمان طی سال های ۹۴-۱۳۹۰

 

تصویب شده

۸۹/ع

دکتر سجادی

بررسی سطح دانش پزشکان متخصص شهر کرمان نسبت به مشکلات دهان و دندان کودکان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۹۰/ع

دکتر شجاعی پور

بررسی میزان آگاهی والدین از عوامل مرتبط با فضا نگهدار موجود در دهان کودک

تصویب شده

۹۱/ع

دکتر شمس الدین

بررسی ارتباط بین وجود ویا عدم وجود تعارض منابع وگزارش تاثیرات مثبت در تحقیقات کارآزمایی بالینی در مجلات دندانپزشکی ایران

تصویب شده

۹۲/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی ارتباط بین وجود و یا عدم وجود تعارض منافع( (conflict of interest و گزارش تاثیرات مثبت در تحقیقات کارآزمایی بالینی در مجلات دندانپزشکی ایران

تصویب شده

۹۳/ع

دکتر جهانی مقدم

ارزيابي شيوع براکسيزم و فاکتورهاي مرتبط با آن در کودکان ۱۲-۶ ساله شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

 

تصویب شده

۹۴/ع

دکتر عرب سلغار

بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک استفاده ازeasy-graft به تنهایی ویا همراه با غشاء قابل جذب در ترمیم ضایعات استخوانی کالواریای خرگوش

تصویب شده

۹۵/ع

دکتر لطفی

ارزیابی سلامت دهان در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترک اعتیاد شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

 

۹۶/ع

دکتر شادمان

بررسی استحکام باند برشی یک ادهزیو جدید به عاج سطحی تراش خورده با فرز و اشعه دیده با لیزرEr,Cr:YSGG در دو شدت مختلف،با دو روش آماده سازی Etch-and-Rinse وSelf-Etch : یک مطالعه آزمایشگاهی

 

تصویب شده

۹۷/ع

دکتر کاکویی

بررسی نظرات مراجعه گنندگان به دانشکده دندانپزشکی شهر کرمان نسبت به آگاهی و دادن خبر بد در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵

تصویب شده

۹۸/ع

دکتر فرخ گیسور

بررسی نگرش والدین و کودکان در رابطه با نوع پوشش دندانپزشک مرد در شهر کرمان در سال ۱۳۹۵

تصویب شده

۹۹/ع

دکتر متقی

بررسی شیوع سوراخ فرعی منتال در CBCT های گرفته شده در کلینیک¬های رادیولوژی سطح شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

 

جاری

۱۰۰/ع

دکتر حری

بررسی تأثیرتنفس دیافراگمی بر میزان اضطراب ودرد حین تزریق بی حسی دندان درکودکان

تصویب شده

۱۰۱/ع

دکتر نوابی

سنجش ارتباط دوشاخص MCW و MCI رادیوگرافی پانورامیک با تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه

تصویب شده

۱۰۲/ع

دکتر ملک محمدی

بررسی رابطه ی بین مصرف تریاک و تعداد دندان های از دست رفته و عوامل موثر بر آن در شهر کرمان

تصویب شده

۱۰۳/ع

دکتر فاریابی

ارزیابی کمی نتایج درمان جراحی شکستگی های یک طرفه دیواره های اربیت از طریق اندازه گیری تغییرات حجم اربیت توسط آنالیز سی تی اسکن قبل و بعد از جراحی بیماران بیمارستان باهنر کرمان طی سال های ۹۴-۹۲ .

تصویب شده

۱۰۴/ع

دکتر کریمی افشار

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با ویژگی های شخصیتی در دندانپزشکان شهرستان های بم،جیرفت و کهنوج

تصویب شده

۱۰۵/ع

دکتر محسنی

بررسی فراوانی یافته های غیرنرمال مفصل گیجگاهی- فکی در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به مرکزرادیولوژی شهر کرمان در سال ۱۳۹۵

تصویب شده

۱۰۶/ع

دکتر کلانتری

بررسی شیوع کلسیفیکاسیونهای نابجا در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به مرکز رادیولوژی شهر کرمان در سال ۱۳۹۵

تصویب شده

۱۰۷/ع

دکتر سالاری

ارزیابی خصوصیات عفونت ادونتوژنیک و رابطه ی آن با هزینه و طول مدت بستری شدن در کودکان زیر ۱۵ سال دربیمارستان شهید باهنر کرمان از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۵

تصویب شده

۱۰۸/ع

دکتر رئوف

مقایسه الگوهای بالینی شخصیت در دانشجویان سال اول و آخر دندانپزشکی شهر کرمان

تصویب شده