۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
کد مجری عنوان وضعیت طرح

۱۰۹/ع

دکتر فاریابی

بررسی اختلالات روانی در رانندگان بستری شده در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان باهنر کرمان از خرداد تا مرداد ماه سال ۱۳۹۵

تصویب شده

۱۱۰/ع

دکتر شمس الدین

بررسی مقایسه ای میزان ریز نشت فیشورسیلانتهای رایج در بازار ایران در دندانهای دایمی: یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده

۱۱۱/ع

دکتر امینیان

مقایسه تکنیک قالبگیری modified با تکنیک معمول در قالبگیری تمام فک ماگزیلا با آلژینات و تری پیش ساخته

تصویب شده

۱۱۲/ع

دکتر صفریان

تعیین میزان استحکام باند برشی براکت های فلزی باند شده توسط کامپوزیت های لایت کیور Ortho-۴ ،Ortho-Technologyو Transbond XT

تصویب شده

۱۱۴/ع

دکتر ناظری

بررسی میزان شیوع نارسایی هیجانی (Alexythymia) ، اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) سردرد میگرن، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵

 

۱۱۵/ع

دکتر طاهری

بررسی نظر والدين از دسترسي و موانع دسترسي به خدمات سلامت دهان ودندان در كودكان و نوجوانان در شهرکرمان

 

۱۱۶/ع

دکتر صادقی

مقایسه تغییرات شیب پلن اکلوزال در دو روش درمان ناهنجاری کلاس II

تصویب شده

۱۱۷/ع

دکتر پوراسلامی

بررسی وضعیت سلامت دندان مولر اول دائمی در کودکان ۱۲ ساله هفت شهرستان جنوب استان کرمان

تصویب شده

۱۱۸/ع

دکتر کریمی افشار

بررسی آگاهی و عملکرد ماماهای شهرکرمان درمورد بهداشت دهان و دندان در زنان باردار ونوزادان و کودکان سال-۱۳۹۵

تصویب شده

۱۱۹/ع

دکتر حقانی

بررسی میزان علاقمندی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان به ادامه ی تحصیل در رشته های تخصصی)۱۳۹۵)

تصویب شده

۱۲۰/ع

دکتر سالاری

ارزیابی محیط آموزشی دانشکده های دندان پزشکی تهران ، مشهد و کرمان ، از دیدگاه دستیاران تخصصی براساس مدل تغییر یافته PHEEM

تصویب شده

۱۲۱/ع

دکتر فاریابی

مقایسه نتایج درمانی استفاده ترکیبی از PRPوMicroneedlingبا Microneedling به تنهایی در درمان اسکارهای اتروفیک

تصویب شده

۱۲۲/ع

دکتر ملک محمدی

ارزشیابی اقتصادی و بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران درمان شده با ایمپلنت

تصویب شده

۱۲۳/ع

دکتر حمزه

بررسی آگاهی مادران شهر کرمان در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان ۶-۰ساله

تصویب شده

۱۲۴/ع

دکتر سجادی

مقایسه میزان کاندیداآلبیکنس بزاق کودکان پیش دبستانی مبتلا به پوسیدگی های زودرس دوران کودکی (Early Childhood Caries) در مقایسه با کودکان بدون پوسیدگی به روش HRM(High Resolution Melt Curve analysis)

تصویب شده

۱۲۵/ع

دکتر کریمی افشار

بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در دانشجویان سال آخر پزشکی ودندانپزشکی دانشگاه کرمان درسال۹۶ـ۱۳۹۵

تصویب شده

۱۲۶/ع

دکتر کاکویی

بررسی ارتباط میزان سطح بزاقی ایمونوگلوبولین A و آمیلاز با تظاهرات دهانی-دندانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ کنترل شده و کنترل نشده

تصویب شده

۱۲۷/ع

دکتر شمس الدین

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با دندان درد در کودکان ۱۲-۶ ساله شهر کرمان در سال ۹۵-۹۶

تصویب شده

۱۲۸/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی عادات بهداشتی و سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان با اختلال بینایی استان کرمان در سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

تصویب شده

۱۲۹/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی خودارزیابی مبتنی بر مورد در دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی کرمان در تشخیص ضایعات پاتولوژیک شایع دهان در سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

تصویب شده

۱۳۰/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی آگاهی و نگرش متخصصین بیماری های دهان، پاتولوژی و جراحی فک و صورت در سال ۱۳۹۶ در زمینه سیتولوژی اکسفولیاتیو دهانی

تصویب شده

۱۳۱/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی هزینه های نسبی بیماران و میزان دسترسی به خدمات دندانی، مواد وتجهیزات در دانشکده دندانپزشکی و درمانگاه های سطح شهر کرمان در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶

تصویب شده

۱۳۲/ع

دکتر افصحی

بررسی ارتباط بین زاویه گونیال، زاویه آنتی گونیال و عمق آنتی گونیال با سن و جنس در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در کرمان در سال ۱۳۹۵

تصویب شده

۱۳۳/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی رفتارهای بهداشتی و نظرات مادران مهدکودک های شهر کرمان در زمینه انتقال باکتری از دهان مادر به کودک در سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

تصویب شده

۱۳۴/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی آگاهی و نحوه عملکرد دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با دندان های avulsion در سال ۱۳۹۶

تصویب شده

۱۳۵/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی نگرش دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی کرمان در مورد مدیریت درد های دندانی در مدت درمان های دندانپزشکی

تصویب شده

۱۳۶/ع

دکتر ترابی

ارزیابی تاثیر اولئوروپین بر آنژیوژنز و التهاب در زخم های دهانی درموش های دیابتیک به روش ایمونوهیستوشیمی ورنگ آمیزی با تولوئیدین بلو

تصویب شده

۱۳۷/ع

دکتر هاشمی پور

بررسی آگاهی و نگرش دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی شهر کرمان در رابطه با کودک آزاری فیزیکی در سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

تصویب شده

۱۳۸/ع

دکتر امان پور

بررسی ارتباط ذهن آگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۹۶-۹۵

تصویب شده

۱۳۹/ع

دکتر ترابی

ارزیابی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمان از ظاهر دندان ها و عوامل موثر برآن (۹۶-۱۳۹۵)

تصویب شده

۱۴۰/ع

دکتر امان پور

بررسی میزان شادمانی بعنوان یکی از شاخصهای سلامت روان در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان

تصویب شده

۱۴۱/ع

دکتر امان پور

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان از انتخاب رشته تحصیلی خود در سال ۹۵-۹۶

تصویب شده

۱۴۲/ع

دکتر سجادی

مقایسه تاثیر عصاره متانولیک چای سبز،گیاه کلپوره و ژل کلرهگزیدین برمیزان استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیل بزاق و پلاک کودکان ۶-۴ ساله به روش quantitative Real Time PCR

تصویب شده

۱۴۳/ع

دکتر جهانی مقدم

بررسی میزان شیوع سنگ پالپی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال ۹۵-۹۶

تصویب شده

۱۴۴/ع

دکتر امان پور

بررسی هوش فرهنگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان

تصویب شده

۱۴۵/ع

دکتر کلانتری

ارزیابی میزان نیاز به درمان ارتودنسی و پیچیدگی درمان بر اساس شاخص ICON در دانش آموزان ۱۲ تا ۱۵ ساله شهر کرمان در سال ۹۶-۱۳۹۵

تصویب شده

۱۴۶/ع

دکتر کلانتری

بررسی میزان بیان ژن MIEN۱ در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و موکواپیدرموئید کارسینوما با روش ایمونوهیستوشیمی

تصویب شده

۱۴۷/ع

دکتر ترابی

بررسی سوادسلامت دهان در بزرگسالان مراجعه کننده به کانون های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵

تصویب شده

۱۴۸/ع

دکتر شادمان

بررسی مقاومت به شکست((fracture resistanceدندانهای پرمولر با حفرات MODترمیم شده توسط دو روش ترمیم کامپوزیتBulkوincremental:یک مطالعه ی آزمایشگاهی

 

۱۴۹/ع

دکتر شادمان

بررسی میکرولیکیج لبه های عاجی حفرات کلاس II ترمیم شده با کامپوزیت به دو روش Bulk و Incremental : یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده

۱۵۰/ع

دکتر فرخ گیسور

بررسی میزان استرس دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکان عمومی و متخصصین دندانپزشکی اطفال شهر کرمان در حین انجام اعمال دندانپزشکی اطفال

 

۱۵۱/ع

دکتر عطایی

 بررسي اثرباليني غلظت اصلاح شده وارنیش  کيتوزان در درمان استوماتیت ناشی از دنچر

 

 

۱۵۲/ع

دکتر امینیان

مقایسه تغییرات نیمرخ بافت نرم صورت با توجه به تغییرات زوایای دندانی در بیماران کلاس۱ انگل دارای ارتفاع صورت نرمال و کوتاه در سفالومتری لترال قبل و بعد از درمان ارتودنسی

تصویب شده

۱۵۳/ع

دکتر شجاعی پور

بررسی میزان مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی با بیمار و تاثیر آن بر روند درمان

 

 

۱۵۴/ع

دکتر فردیسی

بررسی اثر مکمل شستشوی زیر لثه ای بر سلامت پریودنشیوم بیماران دچار شکستگی های فکی و دنتوالویولارمتعاقب درمان ارچ بار و سیم بندی های دور دندانی

 

۱۵۵/ع

دکتر حسینی

بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تخصصی زنان و زایمان شهر کرمان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵

تصویب شده

۱۵۶/ع

دکتر حمزه

بررسی استحکام باند برشی یک نوع باندینگ جدید حاوی مونومر آکریلات روی  به مینای دندان: یک مطالعه آزمایشگاهی

تصویب شده

۱۵۷/ع

دکتر حمزه

بررسی تاثیر  روغن کنجد در کاهش خشونت سطحی مینای دندان انسان : مطالعه میکروسکوپ اتمی 

تصویب شده

۱۵۸/ع

دکتر حمزه

بررسی تاثیر سینرژیسم  عسل  ناحیه جنوب استان کرمان  وعصاره ی زنجبیل بر رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس

تصویب شده

۱۵۹/ع 

دکتر محسنی 

ارزیابی تاثیر افزودن نانوذرات تیتانیا به کامپوزیت در افزایش رادیواپسیته کامپوزیت های دندانی

 

۱۶۰/ع 

دکتر محمدی 

بررسی  هیستولوژیک و رادیولوژیک FDBA با و بدون گرفت استخوانی اتوژن همراه با ممبرن کلاژنی جهت آگمنت کردن افقیاستخوان آلوئول 

 

۱۶۱/ع 

دکتر علم آموز 

بررسی ازمایشگاهی خشونت سطحی و از دست دادن وزن دو نوع کامپوزیت معمولی (Grandio , Tetric N ceram  ) و بالک فیل (X-tra fil , Tetric Evo ceram   ) بعد از تست مسواک.

تصویب شده 

۱۶۲/ع 

دکتر ابوحیدری 

 

بررسی پیشبینی جنسیت با استفاده از زاویه گونیال،ارتفاع راموس،عرض راموس و طول مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در کرمان در سال ۱۳۹۵

تصویب شده 

۱۶۳/ع 

 دکترترابی

 بررسی آگاهی ونگرش  دندانپزشکان عمومی   شرکت کننده در کنگره ۵۷ اکسیدادر موردCBCT و رادیوگرافی های دیژیتال 

 

۱۶۴/ع 

دکتر راد 

 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان پس از مداخله های دندانپزشکی: یک مرور ساختار یافته و رادیوگرافی های دیژیتال 

تصویب شده 

۱۶۵/ع 

 دکتر رفیعی

 

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در ورزشکاران دچار تروماهای دندانی

تصویب شده 

۱۶۶/ع 

دکتر صادقی 

 بررسی اثر کوتاه مدت لیزر کم توان بر کاهش میزان ریلاپس دندان ها بعد از پایان درمان ارتودنسی

 

۱۶۷/ع 

دکتر شجاعی پور 

 

میکرولیکیج روکش های استیل مولر اول شیری فک بالای قرار گرفته  بر روی مولر اول شیری فک پایین  سمت مخالف:یک مطالعه ی آزمایشگاهی