۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
جهت دریافت نتیجه آزمون کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ شهريور
جهت دریافت کلید اولیه و دفترچه سوالات کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور
جهت ثبت اعتراض کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خدمت جهت بخش های ویژه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور
جهت دریافت آگهی کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خرید خدمت جهت بخش های ویژه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور
جهت ثبت نام کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۷ مرداد
جهت دریافت نتایج کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير
جهت دریافت نتایج اعتراضات کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم بهیاری سال 98
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
جهت دریافت کلید اولیه آزمون کلیک نمایید.