۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

 با ابلاغی از سوی آقای دکتر رشیدی نژاد ،ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر فرشته صفریان به عنوان مدیرگروه ارتودنسی منصوب گردیدند.به ایشان تبریک گفته و موفقیتشان را از پروردگار متعال خواهانیم