۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

در این مسابقه 10 نفر از آقایان در لیگ فوتبال دستی و 8 نفر از بانوان کارمند در مسابقه آشپزی شرکت کردند که پس از داوری توسط جعفری کارشناس بین المللی آشپزی و مدرس دانشگاه نفرات اول تا سوم مشخص شدند و جوایز خود را از رئیس دانشکده دریافت کردند.

 برندگان مسابقه آشپزی

نفر اول:مرضیه مالکی

 نفر دوم: حمیده میر احمدی

 نفر سوم: حمیده هابیلی افشار

 برندگان مسابقه لیگ فوتبال دستی

نفراول: رضا عبدالهی

 نفر دوم : امیر باغی زاده

 نفر سوم: امید سلطانی

 گفتنی است این برنامه ها به دلیل همزمانی ایام الله دهه فجر با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) زودتر برگزار شد.