۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

دانشکده دندانپزشکی>هیات علمی
 

 

 

عکس  سوابق علمی،اجرایی  نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلــی  مرتبه علمی  پست الکترونیک 

 

CV

علی
اسکندری زاده

 

استاد

ترمیمی

a_eskandarizadeh@kmu.ac.ir
 

 

الهام افشاری پور

استادیار

جراحی دهان ،فک و صورت

afsharipour@kmumail.ir

 

 

 

محمود افصحی  استادیار  رادیولوژی دهان ،فک و صورت 
 

پرویز امینی ساردویی

 

دانشیار

 

پروتزهای ثابت

p_amini@kmu.ac.ir

 

امين امينيان

استاديار

ارتودنسي

 -

  محدثه ابوحیدری استادیار ترمیمی -
    حامدابراهیم نژاد استادیار رادیولوژی
  مریم آسایش مربی جراحی فک و صورتCV

سارا امان
پور

 

استادیار

 

آسیب شناسی دهان

 -

    صادق برخوری استادیار ارتودانتیکس
cv

مسعود پریرخ

استاد ممتاز

اندودانتیکس

m_parirokh@kmu.ac.ir

 
CV

حمیدرضا پوراسلامی

 

استاد

دندانپزشکی اطفال

hr_poureslami@kmu.ac.ir


 
 

ملوک ترابی
پاریزی


 

دانشیار

آسیب شناسی دهان

m_torabi@kmu.ac.ir

    مرتضی تولایی Phd  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

CV

فاطمه جهانی مقدم
 

استادیار

اطفال

 -


CV

گلی چمنی

استاد

بیماریهای دهان

 

golichamani@dds.com

 

 

آزاده حري

استاديار

اطفال

 

راضیه حسینی فر

استادیار

ترمیمی

 -

  فرشته حسینی قوام  استادیار پروتز

 


cv

جهانگیر حقانی

 

دانشیار

 

رادیولوژی فک و دهان


j_haghani@kmu.ac.ir


 
  بهاره حسینی استادیار بیماریهای دهان  
  سعید حاج محمدی استادیار جراحی فک وصورت  
  نیما حاتمی استادیار اندودانتیکس
    مهسا خداپرست استادیار پروتزهای دندانی
    منصوره دریجانی  استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت  

CV

مریم رئوف 

استادیار

اندودانتیکس

mraoof@kmu.ac.ir

CV

محمدرضا زارعی

 

دانشیار

بیماریهای دهان

mr_zareei@kmu.ac.ir


CV

فاطمه السادات سجادی

دانشیار

اطفال

sajadi@kmu.ac.ir

    زینب سعیدی  استادیار  پروتز 

 

ندا سینایی

استادیار

ارتودنسی

 -

  زهرا سالاری استادیار دندانپزشکی اطفال -

CV

مريم شاكري

استاديار

ترميمي

 -


 
CV

نيلوفر شادمان

دانشیار

ترمیمی

n_shadman@kmu.ac.ir


CV

رضیه شجاعی پور

 

استادیار

دندانپزشکی اطفال

r_shojaeipoor@kmu.ac.ir


 
 
هدی شمس الدین
استادیار
دندانپزشکی اطفال
-
CV

آرش شهروان

استاد

اندودانتیکس

a.shahravan@kmu.ac.ir

    مریم شریفی استادیار کودکان

 

سينا صفري

استاديار

پروتزهاي دنداني

 

فرشته صفریان

استاديار

ارتودنسي

 

سمانه صادقی

استادیار

ارتودنسی

 -

  CV  شهرزادطاهری  استادیار  پروتزمتحرک 

 
 
علی طاهری
استادیار
پاتولوژی دهان ، فک و صورت
-
    الهام عباس زاده  استادیار بیماریهای دهان

CV

زهرا عطایی

دانشیار

بیماریهای دهان

z_atai@kmu.ac.ir

CV

محدثه عرب سلغار

 

استاديار

پريودنتولوژي

 -

 

نفیسه علم آموز

استادیار

ترمیمی

جواد فاریابی

دانشیار

جراحی فک و دهان و صورت

jfr@kmu.ac.ir


CV

الهام فرخ گیسور

 

دانشیار

دندانپزشکی اطفال

faroukh@kmu.ac.ir

   CV سورنا فردیسی  استادیار جراحی دهان ،فک و صورت
    مریم فرزاد مقدم Phd دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

 

CV

شهلا کاکویی
 

دانشیار

بیماریهای دهان

s_kakooie@kmu.ac.ir

    مرضیه کریمی افشار  استادیار ارتودنسی

 

مهسا کلانتری

استادیار

پاتولوژی دهان ،فک و صورت

 
CV

مریم
کوزه کنانی


 

دانشیار

اندودانتیکس

m_kuzekanani@kmu.ac.ir

    الهام کرمی استادیار اندودانتیکس
    نازیلا لشکری زاده  استادیار  پریودانتیکس

الهه مرتضوی لاهیجان
 

استادیار

ترمیمی

 

 

مریم مفیدی

استادیار

ترمیمی

cv

محمد محمدی

استادیار

پریودنتولوژی

m_mohamadi@kmu.ac.ir

 

سوده محسنی تکلو

استادیار

رادیولوژی

    حامد منوچهری  استادیار  اندودانتیکس 

 
  فرشته موسی علی استادیار پریودنتولوژی -
  موسی محمودی استادیار جراحی فک و صورت
  هدی مهرابی زاده هنرمند مربی جراحی فک و صورت

 

CV

نادر نوابی

 

دانشیار

بیماریهای دهان

n_navabi@kmu.ac.ir

 

CV

مریم السادات
هاشمی پور 

دانشیار

بیماریهای دهان

m_hashemipoor@kmu.ac.ir

>> بازگشت به صفحه قبل